dimecres, 23 d’octubre de 2019

Aconsegueix que tots creuin el riu


Han de passar tots.
Només poden passar dues persones cada cop.
Només saben fer anar la balsa el pare, la mare i el policia.
El pare no pot estar amb cap noia si no hi ha la mare.
La mare no pot estar amb cap fill si no hi ha el pare.
El lladre no pot estar amb ningú tot sol, sense el policia.