dilluns, 30 de maig de 2011

Fes rutllar el cervell

Quantes cireres es pot menjar

una persona estant en dejú?