dimarts, 22 d’octubre de 2019

15, només 15.

Escriu 15 paraules de 5 lletres que tinguin només una vocal.