dimarts, 22 d’octubre de 2019

A fer bullir l'olla!

Dues estacions de tren estan a 100 km de distància. Al mateix instant que arrenquen els dos trens també es posa a volar un falcó en el sentit de la marxa del primer tren. Quan el falcó arriba al segon tren, gira i torna cap el primer. Va fent anades i vingudes igual fins que els dos trens es creuen.
Els trens van a 50 km/h i el falcó a 200 km/h.
Quan els trens es creuen,
quants quilòmetres haurà recorregut el falcó?