dimarts, 22 d’octubre de 2019

Afegueix un pal i aconsegueix que la igualtat sigui certa

5 + 5 + 5 = 5 5 0