dimarts, 22 d’octubre de 2019

Com???????????? És veritat?

Cinc per quatre vint més un vint-i-dos