dimarts, 22 d’octubre de 2019

Compte que comptaràs

A veure si pots expressar el número 1000 utilitzant vuit xifres iguals.
També pots fer servir els signes de les operacions