dimarts, 22 d’octubre de 2019

Quantes pomes hi havia?

A la pomera vaig pujar, on pomes hi havia.
Pomes no vaig menjar i pomes no vaig deixar.
Quantes pomes hi havia?