dimarts, 22 d’octubre de 2019

Quina figura sobra? Per què?