dimarts, 22 d’octubre de 2019

SÍ O NO? PER QUÈ?

Segons les lleis del segle XIX, podia la reina casar-se amb el germà del seu vidu?