dimarts, 22 d’octubre de 2019

Un dels cercles sobra. Quin és i per què?